Đề xác định người bị phơi nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

12/10/2022 | 15:11 PM

 | 

Để xác định người bị nhiễm HIV do tai tạn rủi ro nghề nghiệp, người nhiễm HIV cần phải cung cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV với cơ quan có thẩm quyền.

Đề xác định người bị phơi nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp - Ảnh 1.

Ảnh internet

Bộ Y tế đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Trong đó, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi điều kiện để xác định người bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Theo quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg , một trong những điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp là "Kết quả xét nghiệm HIV bằng kỹ thuật ELISA của người bị phơi nhiễm với HIV là âm tính. Mẫu máu được sử dụng để xét nghiệm phải được lấy từ người bị phơi nhiễm trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm xảy ra một trong ba tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này".

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi thành: Kết quả xét nghiệm HIV của người bị phơi nhiễm với HIV do cơ sở y tế cấp là âm tính... Như vậy, theo dự thảo, người được xác định bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

1. Bị một trong ba tai nạn sau đây khi đang thi hành nhiệm vụ:

a. Bị kim, vật nhọn đâm, vật sắc cứa xuyên qua da hoặc vật làm da bị trầy xước, nứt nẻ mà những vật này đã tiếp xúc với máu, sản phẩm máu hoặc dịch cơ thể người nghi nhiễm HIV;

b. Bị máu, sản phẩm máu, dịch cơ thể người nghi nhiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với da bị trầy xước, nứt nẻ;

c. Bị máu, sản phẩm máu, dịch cơ thể người nghi nghiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc mắt, mũi, miệng.

2. Có Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Biên bản này phải được lập trong vòng 48 giờ kể từ khi xảy ra tai nạn, có xác nhận của người làm chứng và được Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người bị phơi nhiễm với HIV ký, xác nhận.

3. Kết quả xét nghiệm HIV của người bị phơi nhiễm với HIV do cơ sở y tế cấp là âm tính. Mẫu máu được sử dụng để xét nghiệm phải được lấy từ người bị phơi nhiễm trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm xảy ra một trong ba tai nạn quy định tại khoản 1.

Cũng theo dự thảo, điều kiện để xác định người bị nhiễm HIV do tai tạn rủi ro nghề nghiệp gồm: Có Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV của cơ quan có thẩm quyền; kết quả xét nghiệm khẳng định HIV của người bị phơi nhiễm với HIV tại một trong ba thời điểm 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng sau khi bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp là dương tính do cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm khẳng định./.

Theo: Chinhphu.vn