Thanh Hóa: Nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa

18/11/2020 | 14:54 PM

 | 

 

Nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người lao động, khuyến khích lối sống, dinh dưỡng lành mạnh tại nơi làm việc; phòng, chống bệnh tật và bệnh nghề nghiệp cho người lao động, bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2030.

Mục tiêu nhằm triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường lao động, bệnh nghề nghiệp và hoàn thành vào năm 2025, kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia vào năm 2030; Quản lý 60% số cơ sở lao động có yếu tố nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp vào năm 2025 và đạt 80% vào năm 2030; Trên 60% người lao động tại các cơ sở lao động có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin về yếu tố có hại, các biện pháp phòng, chống và được khám phát hiện, quản lý bệnh nghề nghiệp theo quy định vào năm 2025 và đạt 100% vào năm 2030; Có 40% cơ sở lao động có yếu tố nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp được kiểm tra vào năm 2025 và 60% vào năm 2030. Thực hiện quan trắc môi trường lao động ít nhất 1 lần/năm; Đến năm 2025: 100% cơ sở lao động có sử dụng amiăng được giám sát, quan trắc môi trường lao động; người lao động tiếp xúc với amiăng được quản lý sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp; Đến năm 2025: 100% các cơ sở lao động được tư vấn về các bệnh không lây nhiễm, thực hiện các biện pháp phòng chống, nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng hợp vệ sinh, tăng cường vận động tại nơi làm việc ; Đến năm 2025: 100% số người lao động thuộc lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc được huấn luyện về sơ cứu, cấp cứu một số bệnh lý nghề nghiệp thường gặp; Đến năm 2030 có 100% người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh được tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS và nuôi con bằng sữa mẹ (đối với lao động nữ); Đến năm 2025 có 100% người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được sơ cấp cứu tại nơi làm việc, khám chữa bệnh, điều trị phục hồi chức năng; Đến năm 2025 giảm 20% số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại các cơ sở lao động, đến năm 2030 giảm 25% so với giai đoạn 2010 - 2018.

 

Kế hoạch được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, bao gồm các doanh nghiệp, cơ sở lao động trên địa bàn tỉnh, ưu tiên các cơ sở lao động nhỏ và vừa, khu vực nông nghiệp, làng nghề, các cơ sở y tế; Người sử dụng lao động, người lao động; ưu tiên lao động nữ, lao động cao tuổi và lao động không có hợp đồng lao động. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2030.

Nguồn: Báo Thanh Hóa