Phối hợp truyền thông nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp

25/11/2020 | 15:00 PM

 | 

 

Ngày 23/11, CĐYTVN và Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp truyền thông giai đoạn 2020-2023.

Nội dung phợp hợp giữa hai đơn vị nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công đoàn Y tế Việt Nam và Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương nhằm vận động đoàn viên, người lao động ngành Y tế thực hiện các tuyên truyền trong Chương trình Bảo vệ Blouse trắng và Chương trình Sức khỏe Việt Nam, cùng chung tay nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Lãnh đạo hai đơn vị tại lễ ký kết

Hai đơn vị tiếp tục phối hợp truyên truyền góp phần định hướng dư luận, tạo niềm tin và sự đồng thuận, chia sẻ, hợp tác của mỗi người dân và toàn xã hội đối với ngành Y tế, một ngành đặc thù, nhiều rủi ro, cống hiến nhưng còn nhiều khó khăn để tăng cường ý thức tự bảo vệ sức khỏe, hợp tác thực hiện nghiêm quy định của các cơ sở y tế; Tăng thêm sự hiểu biết, thông cảm và chia sẻ của công chúng cả nước đối với hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ ngành Y tế, nhất là đối tượng lao động nữ ngành Y tế.

Tổ chức các lớp tập huấn về Kỹ năng viết tin, bài; Kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe; Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên Trang tin điện tử và Bản tin Nâng cao sức khỏe của Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương; gián tiếp thực hiện chương trình “Bảo vệ Blouse trắng”; Tổ chức các hoạt động truyền thông bằng các tin phát thanh, truyền hình trên Trang tin điện tử của Trung tâm; CĐYTVN phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương khen thưởng, động viên các cán bộ Y tế có thành tích xuất sắc trong công tác khám chữa bệnh và chia sẻ kịp thời đối với trẻ em, cán bộ ngành Y tế có hoàn cảnh khó khăn, gặp thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, đặc biệt là bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, bị bạo hành.

Nguồn: suckhoedoisong.vn