Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Trực tuyến "Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế"

10/08/2019 | 08:56 AM

 | 

Hội nghị Trực tuyến "Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế"

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ:
1. Kế hoạch:

2. Giấy mời: 

3. Backdrop:

4. Khẩu hiệu truyền thông: 

5. Bản cam kết: 

6. Thông điệp đường phố: 

7. Thông điệp tại cơ sở y tế:


Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 12917959
  • Số người đang truy cập: 1