Truy cập nội dung luôn

Thông báo số 26/TB-VPCP

29/01/2015 | 06:27 AM

 | 

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2014 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2015 CỦA ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN


Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 12980290
  • Số người đang truy cập: 1