Truy cập nội dung luôn

Quyết định Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên tài chính không chuyên trách Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công tyThiết bị Y tế Việt Nam

21/11/2014 | 03:48 AM

 | 

Quyết định số 3640/QĐ-BYT, ngày 16/9/2014 ​Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên tài chính không chuyên trách Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công tyThiết bị Y tế Việt Nam​

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 10348570
  • Số người đang truy cập: 1