Truy cập nội dung luôn

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế

21/06/2019 | 16:56 PM

 | 

Ngày 20/6/2019, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Sơn Minh Thắng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ban Cán sự Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã làm việc với Đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Bộ Y tế đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2019 của Bộ Y tế. Đảng ủy Bộ Y tế đã chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tiến độ, chú trọng tới chất lượng, hiệu quả. Năm 2018, Đảng ủy Bộ Y tế đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tổ chức 05 hội nghị học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết 6-NQ/TW,7-NQ/TW,8-NQ/TW,9-NQ/TW; tập trung quán triệt các Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW, 20-NQ/TW, 21-NQ/TW… Các cấp ủy trực thuộc đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm cụ thể của đơn vị để lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của đơn vị. Quán triệt và thực hiện ngiêm túc các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Kết quả kiểm tra của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ cho thấy các đảng bộ, chi bộ nghiêm túc chấp hành tốt các nguyên tắc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát; một vài thiếu sót, tồn tại đã được kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, cảnh báo để phòng ngừa, sửa chữa, khắc phục. Thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp, tăng cường quy chế dân chủ cơ sở, tự chủ tài chính tại các đơn vị trực thuộc Bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn, đoàn thanh niên và các tổ chức khác thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp, chăm lo đời sống, phát huy tinh thần thanh niên xung kích, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…

Đảng ủy Bộ và Ban Cán sự Đảng đã chủ động, thường xuyên trao đổi, thông báo xin ý kiến, góp ý về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các công tác quan trọng khác; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, định kỳ kiểm tra đánh giá về sự phối hợp công tác để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, các đơn vị thực nghiêm nghiêm các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2018, Ngành Y tế đã hoàn thành vượt 2 chỉ tiêu của Quốc hội, Chính phủ giao là số giường bệnh/ vạn dân đặt 26,5 và tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,7%; các chỉ tiêu y tế cơ bản của ngành cũng đạt và vượt 9/11 chỉ tiêu…

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Bộ Y tế. Đồng chí nhấn mạnh: Ngành Y tế là Ngành nhạy cảm, đụng chạm đến không chỉ là sức khỏe mà là tính mạng con người, tiếp xúc hàng ngày với nhân dân, dễ xảy ra bức xúc trong xã hội làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Do đó cần đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe đến tận người dân, phát huy vai trò tuyên truyền của cán bộ Ngành Y.

Đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị: Đảng ủy Bộ, Ban Cán sự Đảng tiếp tục thống nhất, phối hợp với lãnh đạo Bộ chỉ đạo điều hành các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trong tâm là chăm sóc sức khỏe nhân dân; Phát huy cơ cấu tổ chức nhất thể hóa từ cơ quan Bộ đến các đơn vị trực thuộc; quán triệt triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy khối, tăng cường tinh thần nêu gương của đảng viên, người đứng đầu đơn vị; Lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm để ban hành Nghị quyết chuyên đề, sinh hoạt chuyên đề thực chất hơn gắn liền với từng đơn vị; Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết đơn, thư và những vấn về phát sinh ngay từ chi bộ; Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở; tập trung chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát các chỉ tiêu đại hội đảng các cấp đã đề ra, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng ….

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình, trách nhiệm của các đồng chí trong Đoàn. Đảng ủy, Ban Cán sự Bộ Y tế sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối; tiếp tục quán triệt những nội dung nêu trên và đưa ra vào kế hoạch hành động cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả công tác Đảng và các nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần xây dựng và phát triển Đảng bộ Bộ Y tế ngày càng trong sạch, vững mạnh./.


Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 11757405
  • Số người đang truy cập: 1