Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế mở rộng năm 2019

01/11/2019 | 13:00 PM

 | 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, ngày 01/11/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để sơ kết công tác 09 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2019.

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có: Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Về phía Đảng ủy Bộ Y tế có: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương; Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế; Đồng chí Phạm Văn Tác, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ; Đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, bí thư, phó bí thư đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ…

Đ/c Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2019; Thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; Triển khai kế hoạch Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Y tế tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Triển khai thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII và các tổ giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ chỉ đạo đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Bộ đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng để quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên; kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe Nhân dân. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 được triển khai đảm bảo mục đích, yêu cầu, kịp thời, chủ động ban hành và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2019. Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy thực hiện tốt việc định hướng thông tin, nắm bắt và giải quyết kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước. Công tác tổ chức cán bộ được củng cố kiện toàn đáp ứng với yêu cầu mới, vai trò của cấp ủy được nâng cao; công tác kiểm tra giám sát đã được tăng cường, có chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng và cảnh báo phòng ngừa vi phạm đảng viên…

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng cũng còn một số hạn chế: Một vài đảng bộ, chi bộ chưa quan tâm đúng mức đến đổi mới phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết; công tác phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có thời điểm chưa đạt hiệu quả cao; chất lượng sinh hoạt chi bộ còn có mặt hạn chế, sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề còn chưa thường xuyên…

Trong những tháng cuối năm 2019, Đảng ủy Bộ phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các các cấp ủy trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 do Quốc hội, Chính phủ và Ngành Y tế đã đề ra…; các công tác chuyên môn phải được tập trung chỉ đạo; tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng , tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát và thi hành Đảng, công tác dân vận…

Đ/c Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhận thấy trong thời gian vừa qua, niềm tin của Nhân dân đối với công tác y tế, chăm sóc sức khỏe đã tăng lên đáng kể, đây là động lực rất tích cực để Ngành Y tế tiếp tục phát huy. Công tác Đảng tại Bộ Y tế tương đổi đoàn kết, ổn định. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Bộ Y tế chú trọng phát huy vai trò của Đảng trong công tác các cấp để củng cố tổ chức Đảng vững chắc; tích cực, chủ động chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Y tế tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về việc chuẩn y bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban kiển tra Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

 

Đồng chí Phạm Văn Tác, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương công bố quyết định chuẩn y bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ báo cáo công tác 9 tháng đầu năm và triển khai công tác 03 tháng cuối năm 2019

Các đồng chí được bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020

Các đồng chí được bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đ/c Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế được chuẩn y

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020

Các đồng chí vinh dự nhận Kỷ niệm chương

“Vì sự nghiệp Công tác tổ chức xây dựng Đảng” và “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” 

           

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ BỘ Y TẾ KHÓA XXI

 (Nhiệm kỳ 2015-2020)

STT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

 1.  

Nguyễn Thị Kim Tiến

Bí thư Đảng ủy

 1.  

Phạm Văn Tác

Phó Bí thư Đảng ủy Bộ

 1.  

Nguyễn Minh Lợi

Phó Bí thư Đảng ủy Bộ

 1.  

Trương Quốc Cường

Uỷ viên Ban Thường vụ

 1.  

Nguyễn Xuân Trường

Uỷ viên Ban Thường vụ

 1.  

Nguyễn Nam Liên

Uỷ viên Ban Thường vụ

 1.  

Nguyễn Đình Anh

Uỷ viên Ban Thường vụ

 1.  

Nguyễn Huy Quang

Uỷ viên Ban Thường vụ

 1.  

Nguyễn Thanh Phong

Uỷ viên Ban Thường vụ

 1.  

Phạm Thanh Bình

Đảng ủy viên

 1.  

Nguyễn Mạnh Cường

Đảng ủy viên

 1.  

Đỗ Võ Tuấn Dũng

Đảng ủy viên

 1.  

Hà Anh Đức

Đảng ủy viên

 1.  

Nguyễn Tuấn Hưng

Đảng ủy viên

 1.  

Nguyễn Thị Liên Hương

Đảng ủy viên

 1.  

Lê Văn Khảm

Đảng ủy viên

 1.  

Phạm Vũ Khánh

Đảng ủy viên

 1.  

Lương Ngọc Khuê

Đảng ủy viên

 1.  

Nguyễn Hoàng Long

Đảng ủy viên

 1.  

Trần Thị Mai Oanh

Đảng ủy viên

 1.  

Trần Đắc Phu

Đảng ủy viên

 1.  

Nguyễn Ngô Quang

Đảng ủy viên

 1.  

Nguyễn Anh Quang

Đảng ủy viên

 1.  

Trần Văn Sơn

Đảng ủy viên

 1.  

Nguyễn Doãn Tú

Đảng ủy viên

 1.  

Trần Sĩ Tuấn

Đảng ủy viên

 1.  

Nguyễn Hữu Tuấn

Đảng ủy viên

 

 

 

 

 


Thăm dò ý kiến

 • Tổng số lượt truy cập: 14457300
 • Số người đang truy cập: 1