Truy cập nội dung luôn

Bộ Y tế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo một số đơn vị

02/08/2019 | 17:10 PM

 | 

Chiều 02/8/2019, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương  Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức vụ Lãnh đạo cho một số đơn vị thuộc Bộ.

Theo đó tại Quyết định số 3268/QĐ-BYT ngày 28/7/2019 Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;

Tại Quyết định số 3113/QĐ-BYT ngày 10/7/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm Ông Nguyễn Tử Hiếu giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế;

Tại Quyết định số 3299/QĐ-BYT ngày 29/7/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ;

Tại Quyết định số 3289/QĐ-BYT ngày 29/7/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh Thanh tra Bộ, giữ chức Phó Chánh Thanh tra Bộ;

Tại Quyết định số 3288/QĐ-BYT ngày 29/7/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm lại ông Giang Hán Minh, Phó Chánh thanh tra Bộ, giữ chức Phó Chánh Thanh tra Bộ;

Tại Quyết định số 3296/QĐ-BYT ngày 29/7/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ban cùng các đồng chí trong Ban cán sự Đảng chúc mừng các đồng chí mới được bổ nhiệm

Phát biểu tại buổi Lễ trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm mới và các đồng chí tái bổ nhiệm.

Đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ban cùng các đồng chí trong Ban cán sự Đảng chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm lại.

Đối với các đồng chí mới được bổ nhiệm, đồng chí Bộ trưởng, Trưởng Ban nhấn mạnh: Các đồng chí đã được đánh giá, ghi nhận và nhận được sự tín nhiệm cao của Ban cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ Y tế và tập thể các đơn vị đang công tác. Đồng chí Bộ trưởng, Trưởng Ban đề nghị trong thời gian tới, các đồng chí mới được bổ nhiệm sẽ cùng đơn vị mình phát huy những kết quả đã đạt được đoàn kết, gắn bó, chia sẻ và tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với các đồng chí tái bổ nhiệm, đồng chí Bộ trưởng, Trưởng Ban chúc mừng và nhấn mạnh để được bổ nhiệm lại là quá trình đánh giá, ghi nhận khách quan các thành tích, kết quả đóng góp của các đồng chí đối với đơn vị trong thời gian qua, thể hiện sự tín nhiệm của tập thể tại đơn vị công tác, sự tin tưởng giao nhiệm vụ từ Ban Cán sự, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ; đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các đồng chí được Bộ trưởng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Bộ trưởng, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế cũng như sự giúp đỡ của các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, cùng các đơn vị liên quan và hứa trong thời gian tới các đồng chí được bổ nhiệm mới và tái bổ nhiệm sẽ cùng với cán bộ tại các đơn vị tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại


Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 10431439
  • Số người đang truy cập: 1