Truy cập nội dung luôn

Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân: Thực hiện tốt lời dạy của Bác hồ về Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

01/07/2018 | 02:22 AM

 | 

Cách đây 59 năm, ngày 02/7/1958, Bác Hồ đã viết bài “Vệ sinh yêu nước” đăng trên báo Nhân Dân. Mở đầu bài báo, Bác viết: “Yêu nước thì việc gì có lợi cho dân, dù khó mấy cũng phải ra sức làm cho kỳ được. Điều gì có hại cho dân, dù khó mấy cũng phải ra sức trừ cho kỳ hết”. Trong bài viết, Bác đã nhắc nhở: “Mọi người từ già trẻ, trai gái đã là người yêu nước đều phải quan tâm đến vấn đề vệ sinh, giữ gìn sức khỏe”.Hưởng ứng lời kêu gọi “Vệ sinh yêu nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 730/QĐ-TTg về việc lấy ngày 02/7 hàng năm là Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bai 1 anh 1.jpg
Hình ảnh cán bộ Y tế hướng dẫn các em học sinh rửa tay bằng xà phòng

Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, nhất là ngành Y tế, Mặt trận, đoàn thể triển khai sâu rộng công tác vệ sinh phòng bệnh vì sức khỏe qua nhiều phong trào, chương trình, mục tiêu quốc gia, bằng những việc làm cụ thể, phù hợp từng giai đoạn phát triển của đất nước. Tiêu biểu là tổ chức vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện các phong trào: “Sạch làng tốt ruộng, sạch bản tốt nương, sạch phố tốt đồng”, “3 sạch” (ăn sạch, ở sạch, uống sạch), “4 diệt” (diệt ruồi, diệt muỗi, diệt chuột, diệt côn trùng), “Xây dựng ba công trình vệ sinh” (hố xí, giếng nước, nhà tắm) ở các hộ gia đình… Gần đây, trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” (3 sạch: sạch nhà, gắn với vệ sinh thân thể; sạch bếp, gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm; sạch ngõ, gắn với vệ sinh môi trường), xây dựng nông thôn mới đều có các tiêu chí về vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiều chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về y tế dự phòng, nước sạch, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh đã được đẩy mạnh thực hiện.

Bộ Y tế phát động và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

Năm 2017, Bộ Y tế phát động và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 02/7/2017 với chủ đề: “Sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng Nông thôn mới”. Nhiều hoạt động nhằm tăng cường các hoạt động về vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, vệ sinh trong cơ sở y tế và nơi làm việc, vệ sinh chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước và dân tộc Việt Nam thế kỷ 21, Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch Triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2017-2021 với các mục tiêu chính như sau:

-Các văn bản có liên quan đến sức khỏe được ban hành kịp thời, lãnh đạo và cán bộ phụ trách được đào tạo về triển khai các hoạt động vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, vệ sinh trong cơ ở y tế, nơi làm việc và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt.

-Các tỉnh/thành phố truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, vệ sinh trong cơ sở y tế và nơi làm việc, đảm bảo vệ sinh chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt.

-Các tỉnh/thành phố xây dựng và nhân rộng mô hình vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, vệ sinh trong cơ ở y tế và nơi làm việc.

Nhiều chiến lược, chương trình, dự án quốc gia có mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến vệ sinh nước ăn uống, sinh hoạt như: Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Chuẩn quốc gia về Y tế xã, Chương trình Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020, Chương trình Quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025, Kế hoạch hành động Quốc gia về biến đổi khí hậu 2012-2020, Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-sạch-đẹp”, Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa. Điều này chứng tỏ vệ sinh nước ăn uống, sinh hoạt có ý nghĩa về mặt chất lượng sức khỏe, chất lượng cuộc sống tầm mức quốc gia.

bai 1 anh 2.jpg
Bảo đảm nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội

Nội dung các thông điệp truyền thông, cổ động phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

I. Bác Hồ nói về phong trào vệ sinh

1. Vệ sinh là yêu nước

2. Toàn dân tích cực hưởng ứng lời kêu gọi Vệ sinh yêu nước của Bác Hồ

3. Toàn dân thi đua hưởng ứng Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

4. Toàn dân tích cực hưởng ứng ngày 2/7 hàng năm là “Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”

II. Nông thôn mới và các phong trào khác

5. Toàn dân tích cực hưởng ứng Phong trào Vệ sinh môi trường để xây dựng nông thôn mới

6. Bảo đảm nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội

 III.Nhóm vệ sinh môi trường-Vệ sinh cá nhân-Phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe

7. Vệ sinh phòng bệnh-Nâng cao sức khỏe

8. Hãy giữ gìn vệ sinh vì sức khỏe của bạn và gia đình

9. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh

10. Vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường góp phần ngăn chặn lây lan dịch bệnh

11. Sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường vì sức khỏe của chính mình

12. Vệ sinh môi trường góp phần phòng chống dịch bệnh

13. Vì sức khỏe cộng đồng hãy rửa tay với xà phòng

14. Thường xuyên rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch bệnh

III. Lĩnh vực môi trường khác

15. Bỏ rác đúng nơi quy định, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

16. Sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh vì Bệnh viện xanh-sạch-đẹp

Theo điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam năm 2015 đối với 32 cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm 6 bệnh viện trung ương, 9 bệnh viện tuyến tỉnh, 9 bệnh viện tuyến huyện và 8 trạm y tế xã, kết quả là các trạm y tế được điều tra đã xây dựng nhà vệ sinh đáp ứng được nhu cầu sử dụng của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, bệnh viện tuyến trung ương mới đáp ứng được 33,33% nhu cầu, tuyến tỉnh đáp ứng được 22,2% nhu cầu và thấp nhất là bệnh viện tuyến huyện, không có bệnh viện nào đáp ứng đủ nhà vệ sinh cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, nhà vệ sinh dành cho bệnh nhân mới chỉ có 50% hoạt động.

Đến cuối năm 2016, theo báo cáo của các tỉnh/thành phố, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt khoảng 67%, trạm y tế có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 94%. Hiện vẫn còn những công trình công cộng như trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, chợ, khu vui chơi giải trí không có nhà tiêu đảm bảo vệ sinh. Rửa tay với xà phòng chưa thành thói quen, cụ thể là 23% người dân rửa tay trước khi ăn và 36% rửa tay sau khi đi vệ sinh. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến đầu năm 2016, cả nước có 86% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tuy nhiên theo báo cáo của Sở Y tế 63/63 tỉnh/thành phố, năm 2016 có 14% nhà máy nước công suất ≥ 1.000 m3/ngày đêm và 37% trạm cấp nước tập trung quy mô nhỏ < 1.000 m3/ngày đêm chưa được kiểm tra, giám sát chất lượng nước theo quy định.


Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 16654584
  • Số người đang truy cập: 1