Truy cập nội dung luôn

Hà Tĩnh “Sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng nông thôn mới”

20/09/2018 | 02:52 AM

 | 

Đây là chủ đề hưởng ứng ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân (2/7/2018) do Bộ Y tế phát động.


 Để triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2018, ngành Y tế yêu cầu trung tâm y tế dự phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan phát động và triển khai các hoạt động hưởng ứng.

Bai 26 VSYN anh 1.jpg
Rửa tay bằng xà phòng để phòng chống dịch bệnh

Theo đó,  các hoạt động cụ thể hưởng ứng phong trào này, gồm: Tổ chức mít tinh phát động cộng đồng thường xuyên rửa tay với xà phòng, xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Triển khai các hoạt động truyền thông tại cộng đồng tập trung vào các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh lây qua đường tiêu hóa, hô hấp..., trong đó chú trọng đến việc thường xuyên rửa tay với xà phòng, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Treo băng rôn, pa-nô, áp phích, khẩu hiệu với chủ đề “Sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng nông thôn mới” tại nơi công cộng, tuyến đường chính, trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại. Triển khai các hoạt động truyền thông tại trường học về rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch bệnh, bảo quản và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh vào các hoạt động ngoại khóa, hoạt động đoàn - đội và các phong trào khác, tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh trường học, nơi công cộng để giáo dục, nâng cao trách nhiệm của học sinh, giáo viên trong phòng chống dịch bệnh. Tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh lây qua đường tiêu hóa, đường hô hấp, đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt biện pháp thường xuyên rửa tay với xà phòng, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

Thông điệp truyền thông hưởng ứng phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân gồm: “Vệ sinh sạch sẽ, sức khỏe nâng cao”, “Trao yêu thương, đừng trao vi khuẩn”, Giữ gìn vệ sinh vì sức khỏe của bạn và gia đình”, “Giữ gìn vệ sinh môi trường góp phần phòng, chống dịch bệnh”, “Sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng nông thôn mới”./. 


Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 10348440
  • Số người đang truy cập: 1