Truy cập nội dung luôn

Phạm Văn Tác

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc:
Thư điện tử: tacpv.tccb@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 10334167
  • Số người đang truy cập: 1