Truy cập nội dung luôn

Cơ cấu tổ chức

Thông tin
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tầng 2/Nhà A/ Bộ Y tế
Thư điện tử: cuongvt.qld@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 16913266
  • Số người đang truy cập: 1