Truy cập nội dung luôn

Cơ cấu tổ chức

Thông tin
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tầng 3/Nhà A/ Bộ Y tế
Thư điện tử: thinhnt.ycdt@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 11763135
  • Số người đang truy cập: 1