Các trường hợp cơ quan nhà nước được phép từ chối công dân

16/07/2014 | 03:27 AM

 | 

Từ 01/7/2014, việc tiếp công dân phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo; bảo đảm khách quan…

Tuy nhiên, có những trường hợp cho phép người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân, đó là:

- Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

- Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

- Người khiếu nại, tố cáo đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung trên được quy định tại Luật tiếp công dân 2013

Trích: Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật về Y tế số 02 tháng 06/2014​


Thăm dò ý kiến