Văn bản chỉ đạo điều hành

CHỈ THỊ số 06/CT-BYT ngày 28/3/2020 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế

Thứ Bẩy, ngày 28/03/2020 03:09

Công văn số 1270/BYT-CNTT ngày 14/3/2020 về việc khai báo sức khỏe du lịch

Thứ Bẩy, ngày 14/03/2020 12:10

Công văn 263/KCB-ĐD&KSNK ngày 06/3/2020 về việc tăng cường quản lý sử dụng khẩu trang trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thứ Sáu, ngày 06/03/2020 12:16

Công văn số 987/BYT-DP ngày 28/02/2020 Vv Thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với COVID-19

Thứ Sáu, ngày 28/02/2020 02:32

Công văn 303/BC-BYT ngày 26/2/2020 về công tác triển khai phòng, chống dịch Covid - 19 trong trường học

Thứ Tư, ngày 26/02/2020 08:48

Quyết định số 648/QĐ-BYT ngày 26/02/2020 Về việc Công bố hết dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thứ Tư, ngày 26/02/2020 07:46

Tờ trình số 297/TTr-BYT ngày 26/0/2020 về việc ban hành Quyết định công bố dịch bệnh COVID-19

Thứ Tư, ngày 26/02/2020 07:34

Công văn số 910/BYT-DP ngày 26/02/2020 Vv thực hiện xét nghiệm COVID-19

Thứ Tư, ngày 26/02/2020 02:28

Bộ Y tế Ban hành danh sách thành viên, nhiệm vụ và quyền hạn của Tiểu ban giám sát phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thứ Ba, ngày 25/02/2020 09:35

Danh sách thành viên, nhiệm vụ và quyền hạn của Tiểu ban Giám sát phòng, chống dịch bệnh Vovid-19

Thứ Ba, ngày 25/02/2020 03:47

Công văn số 892/BYT-DP ngày 25/02/2020 Vv hỗ trợ Lào Cai, Cao Bằng xét nghiệp COVID-19

Thứ Ba, ngày 25/02/2020 02:24

Công văn số 865/BYT-DP ngày 24/02/2020 Vv bố trí phiên dịch tiếng Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc hỗ trợ công tác KDYT tại cửa khẩu để PC dịch COVID-19

Thứ Hai, ngày 24/02/2020 02:19

Công văn số 839/BYT-DP ngày 23/02/2020 Vv thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với COVID-19.

Chủ Nhật, ngày 23/02/2020 02:13

Công văn 413/QĐ-BYT về việc thành lập ban soạn thảo xây dựng tài liệu cẩm nang Hỏi- đáp, phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra

Thứ Sáu, ngày 14/02/2020 04:00

Thông báo số 192/TB-BYT ngày 11/02/2020 về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chung mới vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Thứ Ba, ngày 11/02/2020 07:31

Thông báo số 179/TB-BYT ngày 09/02/2020 về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ Nhật, ngày 09/02/2020 07:27

Thông báo sô 176/TB-BYT ngày 08/02/2020 về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Thứ Bẩy, ngày 08/02/2020 07:21

Công văn số 566/BYT-DP ngày 08/02/2020 Vv Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại cơ sở giáo dục, trường học.

Thứ Bẩy, ngày 08/02/2020 02:08

Công văn 532/BYT-K2ĐT thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020 04:11

Công văn số 536/BYT-KH-TC ngày 07/02/2020 Vv cử chuyên gia tham gia kiểm chuẩn vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh nCoV

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020 02:01