Thông báo số 192/TB-BYT ngày 11/02/2020 về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chung mới vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc.

11/02/2020 | 14:31 PM

 | 

Thông báo số 192/TB-BYT ngày 11/02/2020 về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chung mới vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung Thông báo