Thông báo số 179/TB-BYT ngày 09/02/2020 về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc.

09/02/2020 | 14:27 PM

 | 

Thông báo số 179/TB-BYT ngày 09/02/2020 về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung Thông báo.