Thông báo sô 176/TB-BYT ngày 08/02/2020 về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc.

08/02/2020 | 14:21 PM

 | 

Thông báo sô 176/TB-BYT ngày 08/02/2020 về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung Thông báo