Thông báo số 165/TB-BYT ngày 06/02/2020 Về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc

06/02/2020 | 14:18 PM

 | 

Thông báo số 165/TB-BYT ngày 06/02/2020 Về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung Thông báo.