Thông báo số 147/TB-BYT ngày 04/02/2020 Về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc

04/02/2020 | 14:14 PM

 | 

Thông báo số 147/TB-BYT ngày 04/02/2020 Về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung Thông báo