Thông báo số 125/TB-BYT ngày 02/02/2020 Về trường hợp mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona (nCoV) tại TP. Hồ Chí Minh

02/02/2020 | 13:58 PM

 | 

Thông báo số 125/TB-BYT ngày 02/02/2020 Về trường hợp mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona (nCoV) tại TP. Hồ Chí Minh

Nội dung Thông báo.