Thông báo số 117/TB-BYT ngày 31/01/2020 về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại TP. Hồ Chí Minh.

31/01/2020 | 15:04 PM

 | 

Thông báo số 117/TB-BYT ngày 31/01/2020 về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung Thông báo.