Thông báo số 115/TB-BYT ngày 31/01/2020 Về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc.

31/01/2020 | 14:57 PM

 | 

Thông báo số 115/TB-BYT ngày 31/01/2020 Về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Nôi dung Thông báo.