Công văn số 987/BYT-DP ngày 28/02/2020 Vv Thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với COVID-19

28/02/2020 | 09:32 AM

 | 

Công văn số 987/BYT-DP ngày 28/02/2020 Vv Thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với COVID-19

Nội dung Công văn