Công văn số 839/BYT-DP ngày 23/02/2020 Vv thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với COVID-19.

23/02/2020 | 09:13 AM

 | 

Công văn số 839/BYT-DP ngày 23/02/2020 Vv thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với COVID-19.

Nội dung Công văn