Công văn số 536/BYT-KH-TC ngày 07/02/2020 Vv cử chuyên gia tham gia kiểm chuẩn vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh nCoV

07/02/2020 | 09:01 AM

 | 

Công văn số 536/BYT-KH-TC ngày 07/02/2020 Vv cử chuyên gia tham gia kiểm chuẩn vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh nCoV

Nội dung Công văn