Công văn số 464/BYT-DP ngày 04/02/2020 Vv Góp ý dự thảo Hướng dẫn tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV

04/02/2020 | 08:56 AM

 | 

Công văn số 464/BYT-DP ngày 04/02/2020 Vv Góp ý dự thảo Hướng dẫn tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV

Nội dung Công văn