Công văn số 364/BYT-DP ngày 29/01/2020 Vv Hướng dẫn giám sát người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh do nCoV gây ra và người từ về từ vùng dịch

29/01/2020 | 08:32 AM

 | 

Công văn số 364/BYT-DP ngày 29/01/2020 Vv Hướng dẫn giám sát người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh do nCoV gây ra và người từ về từ vùng dịch

Nội dung Công văn