Công văn 505/BYT-BH thanh toán chi phí KCB liên quan đến dịch bệnh do Ncovid gây ra

06/02/2020 | 15:04 PM

 | 

Công văn 505/BYT-BH thanh toán chi phí KCB liên quan đến dịch bệnh do Ncovid gây ra

Thông tin chi tiết tại đây