Công văn 366/BYT-VPB1 về việc hỗ trợ đường truyền tổ chức giao ban Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút corona gây ra

29/01/2020 | 15:29 PM

 | 

 

Công văn 366/BYT-VPB1 về việc hỗ trợ đường truyền tổ chức giao ban Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút corona gây ra