Công văn 263/KCB-ĐD&KSNK ngày 06/3/2020 về việc tăng cường quản lý sử dụng khẩu trang trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

06/03/2020 | 19:16 PM

 | 

Công văn 263/KCB-ĐD&KSNK ngày 06/3/2020 về việc tăng cường quản lý sử dụng khẩu trang trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Nội dung công văn