Phỏng vấn TS Kato về dịch bệnh vi rút Zika tại Việt Nam

28/03/2016 | 10:15 AM

 | 

http://vncdc.gov.vn/vi/phong-chong-vi-rut-zika/893/phong-van-ts-kato-ve-dich-benh-vi-rut-zika-tai-viet-nam​​​​​​