Danh sách các nước có dịch lưu hành hoặc xâm nhập do vi rút Zika đến ngày 25/02/2016

26/02/2016 | 09:59 AM

 | 


Theo thông báo của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (eCDC) đến ngày 25/02/2016, có 42 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận vi rút Zika, cụ thể:
 
TT Tên quốc gia Ghi nhận trong vòng 9 tháng qua Ghi nhận trong vòng 2 tháng qua
1 American Samoa Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
2 Aruba ​Có ghi nhận ​Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 
3 Barbados Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
4 Bolivia ​Có ghi nhận Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 
5 Brazil Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
6 Bonaire Có ghi nhận Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 
7 Cape Verde Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
8 Colombia Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
9 Costa Rica Có ghi nhận Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 
10 Curaçao Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
11 Dominican Republic Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
12 Ecuador Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
13 El salvador Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
14 Fiji Có ghi nhận Không ghi nhận
15 French Guiana Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
15 Guadeloupe Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
17 Guatemala Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
18 Guyana Có ghi nhận Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 
19 Haiti Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
20 Honduras Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
21 Jamaica Có ghi nhận Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 
22 Maldives Có ghi nhận Không ghi nhận
23 Marshall Islands Có ghi nhận Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 
24 Martinique Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
25 Mexico Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
26 New Caledonia Có ghi nhận Không ghi nhận
27 Nicaragua Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
28 Panama Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
29 Paraguay Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
30 Puerto Rico Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
31 Saint Martin Có ghi nhận Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 
32 Saint Vincent and the Grenadines Có ghi nhận Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 
33 Samoa Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
34 Sint Maarten Có ghi nhận Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 
35 Solomon Islands Có ghi nhận Không ghi nhận
36 Suriname Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
37 Thailand Có ghi nhận Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 
38 Tonga Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
39 Trinidad and Tobago Có ghi nhận Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 
40 Vanuatu Có ghi nhận Không ghi nhận
41 Venezuela Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
42 US Virgin Islands Có ghi nhận Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 
 
 

Bản đồ các quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự lây lan vi rút Zika trong vòng 2 tháng qua (đến ngày 25/02/2016)

 
 
 

Bản đồ các quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự lây lan vi rút Zika trong vòng 9 tháng qua (đến ngày 25/02/2016)

 
 
 Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế​