Công văn Bộ Y tế gửi Viện trưởng các Viện Vệ sinh Dịch tễ/Pasteur về tăng cường công tác giám sát bệnh do vi rút Zika

22/01/2016 | 10:06 AM

 | 


Trước tình hình dịch do vi rút Zika diễn biến phức tạp, lây lan nhanh tại nhiều nước trên thế giới, Bộ Y tế thường xuyên liên hệ với Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam để nắm tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống, đồng thời đã có Công văn số 78/DP-DT ngày 22/01/2016 gửi các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur về tăng cường công tác giám sát bệnh do vi rút Zika. Dưới đây là toàn văn Công văn:

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế