Các văn bản liên quan

Công văn số 43/DP-KD, ngày 16/01/2015 của Bộ Y tế

Thứ Tư, ngày 28/01/2015 00:26

Công văn số 1329/DP-DT, ngày 19/11/2014 của Bộ Y tế

Thứ Tư, ngày 28/01/2015 00:25

Công văn số 90/DP-DT, ngày 28/01/2015 của Bộ Y tế

Thứ Tư, ngày 28/01/2015 00:24

Công văn số 34/DP-KD, ngày 14/01/2015 của Bộ Y tế

Thứ Tư, ngày 28/01/2015 00:22

Công văn số 8807/BYT-DP, ngày 04/12/2014 của Bộ Y tế

Thứ Tư, ngày 28/01/2015 00:21

Công văn số 5439/BYT-DP, ngày 14/8/2014 của Bộ Y tế

Thứ Tư, ngày 28/01/2015 00:20

Bộ Y tế ban hành Quyết định Kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ê-bô-la tại Việt Nam

Thứ Ba, ngày 27/01/2015 01:54

Thông tư liên tịch 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT về việc Hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người

Thứ Ba, ngày 27/01/2015 01:17

Thông tư 07/2012/TT-BYT, ngày 14/5/2012 về Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật

Thứ Ba, ngày 27/01/2015 01:11

Thông tư 43/2011/TT-BYT, ngày 12/5/2011 Quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm

Thứ Ba, ngày 27/01/2015 01:11

Quyết định 1746/QĐ-BYT, ngày 16/5/2014 Về việc phê duyệt danh sách các cơ sở y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế tham gia thường trực phòng, chống dịch sởi

Thứ Ba, ngày 27/01/2015 01:08

Quyết định 1327/QĐ-BYT, ngày 18/4/2014 Về việc ban hành Hướng dẫn, chẩn đoán điều trị bệnh sởi

Thứ Ba, ngày 27/01/2015 01:07

Quyết định số 1731/QĐ-BYT, Về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng”

Thứ Ba, ngày 27/01/2015 01:07

Cập nhật thông tin dịch bệnh Ebola và Cúm A(H7N9) đến ngày 20/01/2015

Thứ Tư, ngày 21/01/2015 00:33

Trường hợp mắc bệnh MERS-CoV cuối cùng của Hàn Quốc nhập viện trở lại sau khi xét nghiệm dương tính với MERS-CoV.

Thứ Sáu, ngày 15/10/2015 19:56

Bộ Y tế cập nhật thông tin về dịch bệnh MERS-CoV và các hoạt động phòng chống

Thứ Sáu, ngày 25/06/2015 17:54

Báo cáo nhanh

Thứ Tư, ngày 23/06/2015 18:54

Tình hình dịch bệnh Mers-CoV đến ngày 16/6/2015

Thứ Ba, ngày 15/06/2015 17:50

Bộ Y tế thành lập 11 Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá công tác tiêm chủng

Thứ Ba, ngày 09/03/2015 18:35

Công văn triển khai tiêm vắc xin tiêm chủng mở rộng tại cơ sở tiêm chủng dịch vụ

Thứ Ba, ngày 09/03/2015 18:32