Thông tư liên tịch 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT về việc Hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người

27/01/2015 | 08:17 AM

 | 

Thông tư liên tịch 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT về việc Hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người​​

​​​​