Quyết định 1746/QĐ-BYT, ngày 16/5/2014 Về việc phê duyệt danh sách các cơ sở y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế tham gia thường trực phòng, chống dịch sởi

27/01/2015 | 08:08 AM

 | 

Quyết định 1746/QĐ-BYT, ngày 16/5/2014 Về việc phê duyệt danh sách các cơ sở y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế tham gia thường trực phòng, chống dịch sởi​