Công văn số 9447/BYT-DP, ngày 24/12/2014 của Bộ Y tế

28/01/2015 | 07:30 AM

 | 

Về việc tăng cường công tác phòng chống, bệnh cúm và dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi