Công văn số 43/DP-KD, ngày 16/01/2015 của Bộ Y tế

28/01/2015 | 07:26 AM

 | 

Về việc tăng cường kiểm dịch y tế trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi