Công văn số 34/DP-KD, ngày 14/01/2015 của Bộ Y tế

28/01/2015 | 07:22 AM

 | 

Về việc bố trí khu vực kiểm tra, khai báo, cách ly kiểm dịch y tế tại sân bay quốc tế