Báo cáo nhanh

24/06/2015 | 01:54 AM

 | 

Về việc cách ly, theo dõi bệnh nhân là nữ du khách người Nga tới Đà Lạt

Nội dung báo cáo: 
Bao cao nhanh.png 
 
Bản pdf:  20150623_171421.pdf20150623_171421.pdf