Các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế

Quyết định số 240/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 Về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 08:09

Công điện số 119/CĐ-BYT ngày 31/01/2020 Tăng cường công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV)

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 08:07

Thông báo số 117/TB-BYT ngày 31/01/2020 về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại TP. Hồ Chí Minh.

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 08:04

Thông báo số 116/TB-BYT ngày 31/01/2020 về trường hợp bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Thanh Hóa.

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 08:00

Thông báo số 115/TB-BYT ngày 31/01/2020 Về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 07:57

Công văn số 372/BYT-DP ngày 30/01/2020 Vv Tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV

Thứ Năm, ngày 30/01/2020 01:37

Công văn 366/BYT-VPB1 về việc hỗ trợ đường truyền tổ chức giao ban Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút corona gây ra

Thứ Tư, ngày 29/01/2020 08:29

Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 Về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

Thứ Tư, ngày 29/01/2020 07:50

Công văn số 364/BYT-DP ngày 29/01/2020 Vv Hướng dẫn giám sát người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh do nCoV gây ra và người từ về từ vùng dịch

Thứ Tư, ngày 29/01/2020 01:32

Công văn số 359/BYT-DP ngày 26/01/2020 Vv Cung cấp thông tin và phối hợp điều tra bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV

Chủ Nhật, ngày 26/01/2020 01:27

Công văn số 358/BYT-DP ngày 26/01/2020 Vv phối hợp tuyên truyền, giám sát và điều tra ổ dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV

Chủ Nhật, ngày 26/01/2020 01:21

Công văn số 357/BYT-DP ngày 24/01/2020 Vv áp dụng tờ khai tại cửa khẩu

Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 01:13

Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 Về việc ban hành " Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)".

Thứ Ba, ngày 21/01/2020 10:51