Các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế

Công văn số 566/BYT-DP ngày 08/02/2020 Vv Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại cơ sở giáo dục, trường học.

Thứ Bẩy, ngày 08/02/2020 02:08

Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 Về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)"

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020 10:47

Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 Về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)"

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020 10:41

Quyết định số 343/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 Về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)"

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020 10:32

Công văn 532/BYT-K2ĐT thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020 04:11

Công văn số 536/BYT-KH-TC ngày 07/02/2020 Vv cử chuyên gia tham gia kiểm chuẩn vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh nCoV

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020 02:01

Công văn 496/BYT-KH-TC gửi các bệnh viện thuộc quản lý của Bộ báo cáo về trang thiết bị, năng lực đáp ứng công tác xét nghiệm bệnh nCoV

Thứ Năm, ngày 06/02/2020 08:14

Công văn 505/BYT-BH thanh toán chi phí KCB liên quan đến dịch bệnh do Ncovid gây ra

Thứ Năm, ngày 06/02/2020 08:04

Thông báo số 165/TB-BYT ngày 06/02/2020 Về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Năm, ngày 06/02/2020 07:18

Thông báo số 147/TB-BYT ngày 04/02/2020 Về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Ba, ngày 04/02/2020 07:14

Công văn số 464/BYT-DP ngày 04/02/2020 Vv Góp ý dự thảo Hướng dẫn tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV

Thứ Ba, ngày 04/02/2020 01:56

Công văn số 423/BYT-DP ngày 04/02/2020 Vv mẫu xét nghiệm nCoV

Thứ Ba, ngày 04/02/2020 01:52

Quyết định 283/QĐ-BYT ngày 3.2.2020 về việc thành lập Hội đồng Khoa học và công nghệ tư vấn xác định, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì, thẩm định kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế nhằm ứng phó Tình trạng Y tế Khẩn cấp toàn cầu về dịch 2019-nCoV

Thứ Hai, ngày 03/02/2020 08:22

hông báo số 134/TB-BYT ngày 03/02/2020 Về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Hai, ngày 03/02/2020 07:10

Thông báo số 128/TB-BYT ngày 03/02/2020 Về trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Hai, ngày 03/02/2020 07:05

Công văn số 404/BYT-DP ngày 03/02/2020 Khẩn

Thứ Hai, ngày 03/02/2020 01:46

Thông báo số 125/TB-BYT ngày 02/02/2020 Về trường hợp mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona (nCoV) tại TP. Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, ngày 02/02/2020 06:58

Công văn 394/VPB1-BYT về việc triển khai đường dây nóng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Corona(nCov)

Thứ Bẩy, ngày 01/02/2020 08:07

Công văn số 401/BYT-DP ngày 01/02/2020 Vv Tiếp tục tăng cường phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV

Thứ Bẩy, ngày 01/02/2020 01:41

Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 Về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 10:54