Công văn 478/QĐ-BCĐQG về việc kiện toàn các đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virut Corona 2019

20/02/2020 | 16:50 PM

 | 

Công văn 478/QĐ-BCĐQG về việc kiện toàn các đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virut Corona 2019

Thông tin chi tiết Công văn 478/QĐ-BCĐQG