Thông tin Cải cách hành chính tháng 12/2020

15/12/2020 | 09:17 AM

 | 

1. Tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 

Thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia được chính thức đưa vào vận hành từ tháng 03/2020. Hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia có chức năng hỗ trợ kết nối giữa cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công (thông qua Cổng Dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh) và các ngân hàng, trung gian thanh toán để ngân hàng, trung gian thanh toán cung ứng các dịch vụ thanh toán cho các nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công. Theo đó, Hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã cho phép các Bộ, ngành, địa phương linh hoạt cung cấp dịch vụ, có thể thanh toán trực tuyến với tất cả các thủ tục hành chính, kể cả các thủ tục chưa cung cấp trực tuyến (các hồ sơ thủ tục được tiếp nhận trực tiếp hoặc qua bưu chính).

Sau hơn 9 tháng triển khai, hiện nay, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã có 54/63 địa phương (85,6%), 14 bộ, ngành, cơ quan (67,7%) hoàn thành kết nối với hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia và đang tiếp tục triển khai với các bộ, ngành, địa phương khác. Trên cơ sở văn bản đề nghị của Văn phòng Chính phủ[1], đến nay, Cổng Dịch vụ công Quốc gia cũng đã hoàn thành kết nối với 4 ngân hàng (Vietcombank, Viettinbank, Agribank, BIDV), các tổ chức trung gian thanh toán (Napas, Ngân lượng, MoMo, Payoo, Keypay, VNPTPay) để đảm bảo việc thanh toán thông qua tài khoản của 43/46 (93,5%) ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam và đang triển khai kết nối với các ngân hàng, trung gian thanh toán khác (như: SHB, VPbank, MB bank, Vnpay, Viettelpay,…).

Hiện nay, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã cung cấp các nhóm dịch vụ thanh toán trực tuyến gồm: (1) Phí, lệ phí dịch vụ hành chính công; (2) Thuế cá nhân, doanh nghiệp; (3) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân và tổ chức sử dụng lao động; (4) Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính; (5) Thanh toán tiền điện; (6) Thanh toán tạm ứng án phí. Mặc dù mới triển khai theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ nhưng với sự tham gia tích cực, trách nhiệm của nhiều bộ, ngành, cơ quan địa phương (như: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Bộ Công an; Bộ Tài chính; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Vĩnh Phúc; Bắc Ninh; Lâm Đồng; Vietcombank; Viettinbank; BIDV; VNPTpay; Ngân lượng; MOMO; NAPAS,…), số lượng giao dịch qua hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia có sự tăng trưởng cao, đến nay đã có trên 45,7 nghìn giao dịch thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó nhiều dịch vụ mới triển khai nhưng đã nhận được sự tin tưởng, đáp ứng đúng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân như: Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyên, bảo hiểm y tế cho hộ gia đình, cá nhân đã có hơn 20 nghìn giao dịch; nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hơn 6 nghìn giao dịch; thanh toán phí, lệ phí dịch vụ hành chính công có hơn 12 nghìn giao dịch,… (657, 1.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

2. Một số tồn tại hạn chế trong việc vận hành Cổng dịch vụ công Quốc gia

Mặc dù về tổng thể, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã đạt chỉ tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, tuy nhiên, nếu xét từng cơ quan, đơn vị thì còn một số bộ, ngành, địa phương việc triển khai thực hiện còn chưa chủ động, quyết liệt nên kết quả đạt được chưa đáp ứng được yêu cầu Chính phủ đề ra như: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Thành phố Hồ Chí Minh; Nghệ An; Sơn La; Hậu Giang; Hải Dương; Bến Tre; Kiên Giang,…

Hiện nay, còn một số bộ, địa phương chưa hoàn thành việc tích hợp với hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia để cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, cụ thể: Bộ Ngoại giao; Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; TP. Hồ Chí Minh; Bình Dương; Bình Phước; Bình Thuận; Hậu Giang; Kiên Giang; Ninh Thuận; Phú Yên; Quảng Ninh. Bên cạnh đó, còn có một số bộ, ngành, địa phương mặc dù đã hoàn thành tích hợp với hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhưng số lượng thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được đưa lên để cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán trực tuyến còn rất ít.

Một số bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ưu tiên theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ còn chậm hoặc chưa hoàn thành như: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Kế hoạch và Đầu tư,… Một số dịch vụ công thiết yếu, quan trọng hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ số về môi trường kinh doanh nhưng chưa được quan tâm triển khai theo đúng yêu cầu như: Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính có ảnh hưởng trực tiếp đến việc đưa các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 nhưng đến nay mới chỉ có 23/63 tỉnh,thành phố (chiếm 36,5%) triển khai thực hiện,…

Việc cập nhật, chuẩn hóa, công khai dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính của một số bộ, ngành còn chậm hoặc thiếu chính xác nhưng chưa kịp thời sửa đổi, hoàn thiện làm ảnh hưởng đến chất lượng công bố, công khai và thực hiện thủ tục hành chính của các địa phương. Một số nội dung thông tin công khai hỗ trợ người dân trong tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính đã được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP nhưng còn chưa được quan tâm triển khai nên trong quá trình thực hiện người dân, doanh nghiệp còn gặp lúng túng, việc thực hiện chưa thật sự hiệu quả như: Việc điền và công khai các mẫu đơn, tờ khai mẫu,…

Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến được thực hiện từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa nghiêm, chưa đúng quy định pháp luật như: Vẫn còn tình trạng yêu cầu bổ sung bản giấy trong khi đã có văn bản ký số (Sở Công Thương Hà Nam đối với hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại số 000.00.02.H25-201104-0025),… Bên cạnh đó, một số phản ánh, kiến nghị của một số bộ, ngành, địa phương còn tiếp nhận, xử lý chậm hoặc để người dân phản ánh, kiến nghị nhiều lần.

Việc phối hợp trong quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia của một số bộ, ngành, địa phương còn chưa thật sự chủ động, đôi khi còn lúng túng nên dẫn đến việc triển khai một số nội dung công việc chậm muộn hoặc kết quả chưa cao. (715, 1.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

            3. Nhiệm vụ trọng tâm trong việc vận hành Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021

Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong đó Cổng Dịch vụ công Quốc gia là một kênh giao tiếp điện tử quan trọng kết nối giữa người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước, là điểm để người dân, doanh nghiệp tương tác với Chính phủ trên môi trường điện tử, tạo cơ sở hình thành doanh nghiệp điện tử, công dân điện tử. Cụ thể như sau:

1. Tập trung triển khai có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo đúng quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP và  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ. Trong đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tiếp tục tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp thêm tối thiểu 20% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai thực hiện danh mục dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (trong đó tập trung nhóm dịch vụ công liên quan đến quản lý giấy tờ công dân, hộ tịch, cư trú, an sinh xã hội, đất đai, xây dựng, môi trường,…) để làm cơ sở phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, thực hiện đổi mới các thức thực hiện theo hướng tập trung, có sự liên thông chia sẻ dữ liệu của nhiều cơ quan, đơn vị để đảm bảo việc thực hiện thuận lợi, giảm chồng chéo, lãng phí.

- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ với dịch vụ thanh toán trực tuyến; đảm bảo 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc tích hợp và triển khai cung cấp thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia với ít nhất 50% số lượng thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính; mở rộng các nhóm dịch vụ thanh toán trực tuyến, nhất là các dịch vụ thanh toán thiết yếu liên quan đến thuế nội địa, xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý, viện phí, học phí; nâng tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tối thiểu 25% trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công.

- Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, cải tiến nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công; phấn đấu 30% số xã cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính làm cơ sở số hóa hồ sơ và đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ đầy đủ kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính; 100% hồ sơ của hệ thống một cửa điện tử của bộ, ngành, địa phương được đồng bộ trạng thái phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá.

- Tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính làm cơ sở nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính, cán bộ, công chức theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý cán bộ, công chức không thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, nhất là các dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Tiếp tục đẩy mạnh chuẩn hóa, cập nhật, công khai thủ tục hành chính kịp thời, chính xác, đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, tìm hiểu thông tin, trong đó nghiên cứu bổ sung các hướng dẫn điền mẫu đơn, tờ khai bằng các biểu mẫu điền thông tin cụ thể; biên dịch một số thủ tục hành chính ra tiếng nước ngoài để phục vụ cho đối tượng người nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài; hỗ trợ hướng dẫn thủ tục hành chính theo quy trình nhóm thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp có thể tìm hiểu, giải quyết triệt để nhu cầu công việc của mình.

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, không để tình trạng chậm, quá hạn xử lý, hạn chế tình trạng phản ánh kéo dài.

2.  Tiếp tục hoàn thiện các chức năng của Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, trong đó tập trung cải thiện trải nghiệm người dùng; xây dựng, hoàn thiện hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; triển khai các ứng dụng trên appmobile; triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý công việc, hỗ trợ người dân,…

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về lợi ích và các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dich vụ công Quốc gia theo hướng đa dạng hóa phương thức truyền thông, có chọn lọc đối tượng theo từng dịch vụ, kết hợp với truyền thông nội bộ, tạo niềm tin, thúc đẩy việc chung tay tham gia thực hiện của người dân, doanh nghiệp.

4. Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Bưu điện Trung ương, Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương và các bên liên quan bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng, kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin trong quá trình quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia thông suốt, hiệu quả./. (1013, 1.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

  4. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC tại tỉnh Vĩnh Long

Để đảm bảo công bố, công khai kịp thời, thống nhất trong thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu thông tin, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC, Trong năm 2020, trên cơ sở Quyết định công bố TTHC của Bộ ngành Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành 111 Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, với tổng số 1.688 TTHC, cụ thể: công bố mới: 434 TTHC; sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: 356 TTHC; bãi bỏ: 898 TTHC.

Đến nay, bộ TTHC đang được áp dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, xã là 1.777 TTHC (Trong đó: các sở, ban, ngành tỉnh: 1.403 TTHC; Cấp huyện: 237 TTHC; Cấp xã: 137 TTHC). - Tất cả các Quyết định và TTHC sau khi được công bố áp dụng đều được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (địa chỉ: https://csdl.dichvucong.gov.vn/), Cổng thông tin điện tử của tỉnh (địa chỉ: https://vinhlong.gov.vn/ hoặc https://tthc.vinhlong.gov.vn/ hiện tại đã đồng bộ dữ liệu TTHC với Cổng Dịch vụ công Quốc gia), cổng dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/) để phục vụ cho việc tra cứu, sử dụng của tổ chức, cá nhân.

Danh mục các TTHC sau khi được công bố, các cơ quan, đơn vị cập nhật, công khai, niêm yết đúng quy định: Niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (đối với cơ quan, đơn vị có cổng thông tin điện tử) tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, sử dụng của cá nhân, tổ chức.

Đồng thời, trong kỳ Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành đầy đủ, kịp thời các Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và cập nhật đầy đủ các quy trình điện tử trong giải quyết TTHC trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh để áp dụng giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các sở, ban, ngành thường xuyên rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Tất cả danh mục các TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh do Trung ương quy định. Địa phương không có ban hành, quy định TTHC. (474, 1)

Phòng Kiểm soát TTHC

5. Rà soát, đơn giản hóa TTHC tại tỉnh Vĩnh Long

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3123/QĐ-UBND, ngày 13/12/2019 về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 100% nhiệm vụ kế hoạch rà soát TTHC; đồng thời, qua rà soát Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố danh mục các thủ tục hành chính, có báo cáo Văn phòng Chính phủ kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa TTHC2 , cụ thể: Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ: rút ngắn 10 ngày đối với 02 TTHC, 03 ngày đối với 02 TTHC và 05 ngày đối với 08 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch so với Quyết định số 4874/QĐ-BVHTTDL, ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Rút ngắn thời gian giải quyết (03 ngày làm việc) đối với 04 TTHC lĩnh vưc̣ điêṇ so v ới Quyết đ ịnh số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018 của Bộ Công Thương; giảm 05 ngày đối với 01 TTHC liñh vưc̣ an toàn thưc̣ phẩm so vớ i Quyết định số 688A/BCT ngày 28/2/2020 của Bộ Công Thương. Thực hiện đơn giản hóa rút ngắn 20% thời gian giải quyết đối với 15 (mười năm) TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông đã được công bố áp dụng tại Quyết định số 2370/QĐ-UBND, ngày 08/9/2020 của  Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể: 04 TTHC lĩnh vực Bưu chính; 02 TTHC lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; 03 TTHC lĩnh vực Báo chí; 06 TTHC lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành. Lĩnh vực hoạt động Xây dựng: đơn giản hóa cắt giảm thời gian giải quyết đối với 07 các thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng và 08 thủ tục trong thẩm định dự án, thẩm định thiết kế bản vẽ - dự toán. Đơn giản hóa cắt giảm 2/3 thời gian giải quyết hồ sơ TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp, cụ thể về thời gian trung bình xử lý hồ sơ (TGTBXLHS) đối với từng loại hồ sơ như sau: TGTBXLHS đăng ký mới: 0.76/ngày; TGTBXLHS đăng ký thay đổi: 0.36/ngày; TGTBXLHS đăng ký thông báo thay đổi: 0.32/ngày; TGTBXLHS đăng ký mẫu dấu: 0.19/ngày; TGTBXLHS đăng ký giải thể: 0.76/ngày; TGTBXLHS đăng ký thông báo giải thể: 0.25/ngày; TGTBXLHS đăng ký tạm ngừng: 0.23/ngày; TGTBXLHS đăng ký chuyển đổi loại hình: 0.32/ngày; TGTBXLHS đăng ký hoạt động trở lại: 0.16/ngày. Không thu phí đối với trường hợp cấp lại do bị mất, hư hỏng, cháy đối với 01 thủ tục (Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm, giảm thời gian giải quyết 05 ngày làm việc đối với 02 thủ tục cấp tỉnh, cấp huyện (Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm). (534, 1)

Phòng Kiểm soát TTHC

6. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC tại Vĩnh Long

Trong năm 2020, tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả đối với 07 trường hợp phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (05 trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết; 02 trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết). Tất cả các phản ánh, kiến nghị trên đã được cơ quan có thẩm quyền trả lời kịp thời, đúng thời gian quy định và đã công khai kết quả đúng quy định trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-search.html.

Đã tạo và cung cấp danh sách tài khoản tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cho các cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, trả lời các PAKN của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính theo quy định3 (với 248 tài khoản tiếp nhận, xử lý PAKN). Thực hiện chuyển đổi hệ thống PAKN sang sử dụng Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia (Vnconnect) theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ.

Thường xuyên vận hành hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://pakn.dichvucong.gov.vn/ đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị trên địa bàn tỉnh kịp thời, đúng quy định. (259, 0.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

            7. Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ tại tỉnh Vĩnh Long

            Trong năm 2020, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP theo quy định. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ Phận Một cửa cấp huyện và cấp xã. Theo đó, trong năm 2020 tỉnh đã ban hành khoảng 150 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, ban hành đầy đủ, kịp thời các Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã và cập nhật đầy đủ các quy trình điện tử trong giải quyết TTHC trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh. Chỉ đạo các sở, ban, ngành thường xuyên rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. (267, 0.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

8. Tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Vĩnh Long

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Long, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp đúng quy định trong năm 2020.

Đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC với 1.336/1.403 TTHC cấp tỉnh, các TTHC giữ lại đa số thực hiện tại đơn vị trực thuộc như: Tổ chức hành nghề công chứng, Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, cơ sở khám chữa bệnh BHYT,…; và tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã: Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC ở các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC tập trung tại Bộ Phận Một cửa theo quy định (cấp huyện: 237 thủ tục, cấp xã: 137 thủ tục).

Từ 01/4/2020, tỉnh đã triển khai thực hiện toàn bộ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long đưa ra tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện; Từ ngày 01/6/2020, tỉnh đã triển khai thực hiện 14 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng đưa ra tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh theo quy định; Từ ngày 21/12/2020, tỉnh triển khai thực hiện các TTHC trong lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu và quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết Công an tỉnh Vĩnh Long đưa ra tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3187/QĐUBND, ngày 24/12/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích với 1.625 TTHC ở tất cả các lĩnh vực.

Việc giải quyết TTHC trên hệ thống Một cửa điện tử cơ bản đã mang lại hiệu quả thiết thực tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo công khai, minh bạch quá trình giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng theo yêu cầu Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ điện tử; Hệ thống Một cửa điện tử hiện đại đã triển khai tại 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh (18 đơn vị); 100% UBND cấp huyện (08 đơn vị); 26,16% UBND cấp xã (28/107 đơn vị vận hành chính thức) và hiện tại đang vận hành thử nghiệm hệ thống một cửa điện tử tại tất cả các đơn vị cấp xã còn lại. (560, 1)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

9. Tình hình công bố danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Vĩnh Long

Về công bố danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, trong năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định công bố danh mục TTHC ở các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC tại Bộ Phận Một cửa đúng theo quy định. Ngày 12/02/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến nhằm góp phần tích cực cải cách thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc lựa chọn các hình thức thực hiện TTHC. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh năm 2020, toàn tỉnh hiện có 366 dịch vụ công mức 3, 618 dịch vụ công mức 4, còn lại đạt mức 2. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến được công khai, thực hiện tại Cổng dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). ( 263, 0.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

10. Tình hình, kết quả thực hiện đánh giá về việc giải quyết thủ tục hành chính

Theo báo cáo, UBND tỉnh Vĩnh Long triển khai thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1223/QĐUBND, ngày 24/5/2019 về việc Ban hành Quy định tổ chức đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Quyết định số 43/QĐ-VPUBND, ngày 25/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc ban hành mẫu Phiếu đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Hiện nay, tỉnh đang hoàn chỉnh các chức năng của hệ thống đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh nên thực hiện công tác tổng hợp thủ công kết quả đánh giá TTHC.  (198, 0.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

[1]Công văn số 10693/VPCP-KSTT ngày 21/11/2019 và 3169/VPCP-KSTT ngày 21/4/2020