KẾT QUẢ TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHỈ SỐ HÀI LÒNG VỀ SỰ PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH NĂM 2022 TRONG QUÝ 1 NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ

14/07/2023 | 15:53 PM

 | 

 

Tiếp tục triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực về cải cách hành chính của Chính phủ đã ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai các hoạt động chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2022 của các bộ, các tỉnh. Trên cơ sở kết quả tự chấm của các bộ, các tỉnh, Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan có liên quan để triển khai hoạt động thẩm định, đánh giá xác định kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, các tỉnh, bảo đảm chính xác, khách quan và công bằng trong đánh giá, xếp hạng. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã triển khai khảo sát khoảng 50.000 phiếu dành cho đối tượng lãnh đạo, quản lý các cấp theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước để lấy ý kiến đánh giá kết quả cải cách hành chính của các bộ, cơ quan, địa phương. Bộ Nội vụ đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện khảo sát gần 37.000 người dân để phục vụ xác định Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2022. Dự kiến các Chỉ số trên sẽ được Bộ Nội vụ hoàn thiện và tham mưu cho cấp có thẩm quyền công bố trong đầu Quý II/2023.

Một số địa phương đã triển khai đánh giá và công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ngành, huyện, trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị tại địa phương tiến hành rà soát những mặt công tác, những nội dung, lĩnh vực còn bộc lộ tồn tại, hạn chế để kịp thời đề ra các giải pháp nhằm khắc phục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của đơn vị, địa phương mình. Theo thống kê, trong Quý I/2023 đã có 20 địa phương công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ngành, huyện, gồm: Đắk Nông, Bình Phước, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Bình Định, Lào Cai, Hà Nội,… Bên cạnh đó, một số địa phương đã tổ chức khảo sát hoặc công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức tại địa bàn trong Quý I/2023 như: Sơn La, Bình Phước, Bình Thuận, Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Trị. 

Phòng KTTTHC, Văn phòng Bộ