Kế hoạch số 1125/KH-BYT về việc thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2016

04/04/2016 | 01:32 AM

 | 

Kế hoạch thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2016

Ke hoach 1125 tg-2015-1125-1.pdfKe hoach 1125 tg-2015-1125-1.pdf​​