Kế hoạch 1218/KH-BYT về thông tin tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2017

14/03/2017 | 02:10 AM

 | 

Kế hoạch thông tin tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2017

kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2017.pdfkế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2017.pdf​​