Cục Quản lý Môi trường y tế Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

01/12/2014 | 08:15 AM

 | 

Cục Quản lý Môi trường y tế có  Quyết định số 243/QĐ-MT​, ngày 27/11/2014 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008​​